Nasza Oferta

Zapewniamy pełny serwis:

 • Zbiorników magazynowych na paliwa zapalne ciekłe i gazowe,
 • Odmierzaczy paliw płynnych i gazowych,
 • Systemów automatycznego pomiaru poziomu napełniania, nieszczelności, kradzieży a także zagrożeń związanych z wybuchem,
 • Rozdzielni elektrycznych NN wraz z instalacją elektryczną
 • Instalacji i armatury technologicznej związanej z przesyłem paliw ze zbiorników do odmierzaczy (dystrybutorów)
 • Elementów wizualizacji (oświetlenie reklamowe, spoty, pylony cenowe, otoki)
 • Oświetlenia ulicznego na słupach i pod wiatą
 • Stanowisk usługowych (odkurzacze, kompresory)
 • Modułów LPG
 • Instalacji wydawczych stacjonarnych o wysokim przepływie na terminalach przeładunkowych (zawory, pompy, przepływomierze itp.)
 • Instalacji przewoźnych zamontowanych na autocysternach drogowych wraz z legalizacją

2222