Kontakt

Serwis Szczecin Sp. z o.o.
70-664 Szczecin, ul. Górnośląska 5-13
tel. (91) 462-37-53, fax. (91) 462-38-22

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy;
pod numerem 0000079550;
NIP: 955-19-27-565, Kapitał Zakładowy: 210.000,00 zł

2222

3 + 11 =

Dominik Karczewski

Tel.: 91 462-37-53 ( wew. 20)
dkarczewski@serwisszczecin.pl

Krzysztof Chwalisz

Tel.: 91 462-37-53 (wew. 24),
kom +48 519-510-434
kchwalisz@serwisszczecin.pl

Mirosław Czajkowski
kom +48 507-177-573
mczajkowski@serwisszczecin.pl

Tel.: 91 462-37-53 (wew. 25),
Klaudia Krosman
kom +48 507-177-543,
kkrosman@serwisszczecin.pl

Aneta Ligocka

tel.: 91 146-237-53 (wew. 21),
kom.: +48 519-510-415
aligocka@serwisszczecin.pl

Katarzyna Andrusiewicz

tel.: 91 146-237-53 (wew. 21),
kom.: +48 507-177-474
kandrusiewicz@serwisszczecin.pl